Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

DR GRZEGORZ JACEK PELICA W PBP W ŁĘCZNEJ

2011-10-21 12:00:24

XLIV spotkanie z cyklu „Czy ich znamy?”


18.10.2011r. Powiatowa Biblioteka Publiczna zorganizowała XLIV spotkanie z cyklu „Czy ich znamy?”. Honorowym gościem książnicy był - zaprzyjaźniony z biblioteką od wielu lat - dr Grzegorz Jacek Pelica. Doktor nauk humanistycznych, historyk i teolog, regionalista, poeta, pasjonat dziejów Lubelszczyzny i dialogu ekumenicznego. Rodem z Bogdanki, od wielu lat mieszka w Łęcznej, gdzie pracuje jako nauczyciel religii w Gimnazjum nr l im. Króla Bolesława Chrobrego. Jest radnym Rady Miejskiej w Łęcznej.
Dyrektor PBP w Łęcznej serdecznie przywitała gości, którzy zaproszenie przyjęli i na spotkanie przybyli: Teodora Kosiarskiego – burmistrza Łęcznej, Juliannę Bednarską – dyrektora Gimnazjum nr 1 w Łęcznej, ks. Marka Maja - kapelana Szpitala Powiatowego w Łęcznej, Danutę Panas – dyrektora MGBP w Łęcznej, Grzegorza Kuczyńskiego – radnego powiatu łęczyńskiego, pracownika UM w Łęcznej, uczniów koła teologiczno-dziennikarskiego wraz z nauczycielami Małgorzatą Zielińską i Małgorzatą Fryt z Gimnazjum nr 1 w Łęcznej oraz przyjaciół autora i biblioteki.
Spotkanie rozpoczął Chór Młodzieży Prawosławnej pod mistrzowską batutą dyrygentki Angeliki Iwaniuk, który perfekcyjnie wykonał pięknie brzmiące pieśni w języku staro - cerkiewno - słowiańskim sławiące Boga i Jego Matkę. Chór wprowadził zachwyconych słuchaczy w magiczny nastrój. (Cieszy fakt, że znakomici chórzyści zdążyli na spotkanie w Łęcznej, gdyż tego samego dnia występowali w Zamościu dla prezydenta Rzeczpospolitej – Bronisława Komorowskiego).
Następnie uczennice dra Pelicy: Judyta Drabik i Katarzyna Sierpińska przeczytały wybrane fragmenty z publikacji bohatera spotkania. Oto one: „Ślady zapomnianego piękna ” (o „urodzie” okolic Włodawy) oraz „Byłem w więzieniu. Zarys dziejów prawosławnego duszpasterstwa więziennego na Lubelszczyźnie (…)”. Teksty o tak różnej tematyce to oczywiście próbka stylu autora - od bogatego obrazowania (wręcz poetyckiego) po imponujący warsztat naukowy.
Z kolei głos zabrał G. J. Pelica. Bardzo skromnie i oszczędnie przedstawił swój imponujący dorobek naukowy, na który składają się książki oraz artykuły naukowe i popularnonaukowe. Oto niektóre z nich (wydane po 2007r.): „Kościół prawosławny w województwie lubelskim (1918-1939)” (praca doktorska), wyd. II 2009, „Śladami wschodnio-słowiańskiej tradycji cerkiewnej na Polesiu Lubelskim”, „Ślady zapomnianego piękna. Włodawa i okolice”, „Z dziejów straży pożarnej w Łęcznej”, „Puchaczów 1920. (Bitwa z bolszewikami)”, „Byłem w więzieniu. Zarys dziejów prawosławnego duszpasterstwa więziennego na Lubelszczyźnie do 2009 roku”, „Bałachowcy Stanisława Lisa-Błońskiego jako przestrzeń refleksji i historyczny dokument”.
Ciekawa prelekcja stanowiła przyczynek do dyskusji. Ks. Marek Maj podsumowując dorobek naukowy dra Pelicy przypomniał, że autor szuka prawdy na temat historii katolicyzmu i prawosławia, jak również o tym, że nie ma porozumienia bez prawdy i wybaczenia.
Przypomnieć należy, że bohater spotkania jest również autorem „Drogi Krzyżowej z młodzieżą” oraz poezji o tematyce religijnej, filozoficznej, patriotycznej. Wybrane wiersze zamieścił w zbiorowych tomikach: „A Duch wieje kędy chce”, „ Słowa gorejące”, Źrenica tęsknoty”, „Lustro naszych snów”.
Współpracuje z „Niedzielą Lubelską, „Wiadomościami Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”, „Przeglądem Prawosławnym”, „Cerkiewnym Wiestnikiem ” oraz „Akcentem”
Spotkaniu towarzyszyła ekspozycja prezentująca dorobek naukowy i popularnonaukowy Gościa, przygotowana przez pracowników PBP. Można ją nadal oglądać w bibliotece.
Gratulacje i podziękowania w postaci ciekawych wydawnictw książkowych od książnicy powiatowej otrzymali: Angelika Iwaniuk i dr Grzegorz Jacek Pelica.
Wszyscy uczestnicy uroczystości życzyli dr. G.J. Pelicy szybkiej habilitacji .

Galeria

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków