Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Warsztaty szkoleniowe 2012

0000-00-00 00:00:00

Instruktor PBP w Łęcznej prezentuje bibliografię. „Bibliografia regionalna źródłem wiedzy o regionie”

18 kwietnia 2012 r. nasza książnica gościła bibliotekarzy z 7 powiatów województwa lubelskiego oraz WBP w Lublinie na szkoleniu zorganizowanym dla pracowników czytelni i informacji. Warsztaty przygotowały: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej.
W spotkanie uczestniczył Kazimierz Budka – Wicestarosta Łęczyński. Powitał przybyłych, docenił żmudną merytoryczną pracę bibliotekarzy niewidoczną dla użytkowników oraz złożył życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Bibliotekarza.
11-letnią działalność PBP w Łęcznej scharakteryzowała Jadwiga Marczewska – dyrektor. Mówiła o gromadzeniu, opracowywaniu i udostępnianiu zbiorów zgromadzonych w książnicy, działalności kulturalno-oświatowej (spotkaniach z cyklu „Czy ich znamy?”, Dyskusyjnym Klubie Ksiązki, współpracy z Uniwersytetem III Wieku) oraz działalności instrukcyjno-metodycznej na rzecz bibliotek gminnych.
Z kolei dr Monika Bogusz – instruktor PBP w Łęcznej dokonała prezentacji bibliografii regionalnej powiatu łęczyńskiego. Omówiła: Cele, przeznaczenie, źródła dopływu materiałów do bibliografii. Zasięgi: terytorialny, wydawniczo-formalny, piśmienniczy, językowy, chronologiczny, autorski, tematyczny Również dobór i selekcję materiałów. Następnie na wybranych przykładach przedstawiła układ oraz opisy formalny i rzeczowy rekordów w bibliografii regionalnej powiatu łęczyńskiego.
Kolejna prelegentka – Bożena Lech-Jabłońska – kierownik Działu Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie zaprezentowała zasady opracowania w bibliografii regionalnej: cyfrowych odpowiedników dzieł drukowanych, dokumentu elektronicznego jako dokumentu towarzyszącego także dokumentów elektronicznych jednoczęściowych, wieloczęściowych, czasopism elektronicznych oraz części dokumentu niesamoistnego wydawniczo.
Przywołane tematy wzbudziły autentyczne zainteresowanie zgromadzonych, stały się kanwą do dyskusji.
Dziękując za owocne spotkanie, dyrektor PBP zaprosiła na kolejne -
za rok.

Galeria

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe