Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Jednostki dodatkowe » Powiatowa Biblioteka ... » Bibliografia regionalna ...

Bibliografia regionalna powiatu łęczyńskiego

2013-04-22 12:43:36

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej pełni rolę ośrodka wiedzy o regionie. Systematycznie gromadzi wszystkie dokumenty związane z życiem regionu i wydane na jego terenie (jest to obowiązek biblioteki powiatowej art. 20 Ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy o bibliotekach).
Zbiory regionalne mają charakter uniwersalny, tj. obejmują wszystkie dziedziny wiedzy związane tematycznie z naszym regionem. Książki, czasopisma, broszury, jednodniówki, afisze, plakaty, zaproszenia, prospekty, druki reklamowe, druki ulotne i in. dokumentują życie społeczne i wydarzenia historyczne powiatu łęczyńskiego.
Gromadzone są również wydawnictwa książkowe dotyczące m. in. historii i walorów przyrodniczych Lubelszczyzny.
W bogatej kartotece regionalnej znajdują się opisy bibliograficzne artykułów oraz wydawnictw zwartych dotyczących regionu łęczyńskiego. Artykuły są czerpane z prasy codziennej ogólnopolskiej i lokalnej. Kartoteka odpowiada zainteresowanym najaktualniej i najpełniej na pytania dotyczące np.: kopalni „Bogdanka”, klubów sportowych „Górnik”, „Gwarek”, szpitala powiatowego, wydarzeń kulturalnych oraz lokalnych organizacji i stowarzyszeń (tj. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy, Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej).
W zbiorach regionalnych gromadzone są wydawnictwa towarzystw działających na terenie powiatu.
Zebrane materiały są opracowywane komputerowo według „Schematu Bibliografii Lubelszczyzny”. Aktualny katalog bibliografii regionalnej powiatu łęczyńskiego jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych w naszej książnicy.

Zbiory regionalne są udostępniane na zewnątrz.

Galeria

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron