Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

IV Turniej Mowy Polskiej rozstrzygnięty!

„Niezwykła historia zwykłego zabytku” pod takim hasłem odbył się IV Turniej Mowy Polskiej realizowany pod honorowym patronatem Starosty Łęczyńskiego. Tematem tegorocznych wystąpień były zabytki mało znane i zapomniane, leżące w granicach obecnego powiatu łęczyńskiego, których ślady zacierają się w pamięci lokalnej społeczności.

Uroczystość miała miejsce 28.10.2015 r. w 15 (!) rocznicę rozpoczęcia działalności przez Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej.
Cykliczny konkurs oratorski - Turniej Mowy Polskiej - ma na celu promocję historii naszej „małej ojczyzny”, popularyzację literatury regionalnej, propagowanie piękna i poprawności języka polskiego.
Adresatami konkursu są mieszkańcy powiatu łęczyńskiego z różnych grup wiekowych i środowisk społecznych, którzy kochają historię swojego regionu i chcą się nią dzielić.
Uroczystość otworzyli: Przewodniczący Rady Powiatu - Jan Baczyński vel Mróz, Wicestarosta Łęczyński - Dariusz Kowalski, Dyrektor PBP w Łęcznej – Jadwiga Marczewska.
Goście turnieju: Dominika Sacawa – p.o. naczelnika Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Joanna Chapska z-ca kierownika Działu Instrukcyjno Metodycznego WBP im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, dyrektorzy bibliotek gminnych powiatu łęczyńskiego, opiekunowie oratorów – wspólnie ze „współzawodnikami” poddali się nadzwyczajnej atmosferze panującej podczas szlachetnej rywalizacji.
Chęć udziału w turnieju wyraziły 24 osoby z gmin: Ludwin, Łęczna,Milejów,Spiczyn.
Oracje oceniało jury w składzie: dr Ewa J. Leśniewska (historyk i regionalista
z Łęcznej), Beata Sagan (regionalista, prezes Towarzystwa Przyjaciół Puchaczowa i Okolic, dyrektor GOK w Puchaczowie), Mieczysław Gajowiak (regionalista, prezes Towarzystwa Przyjaciół Milejowa ), dr Monika Bogusz, starszy kustosz PBP w Łęcznej.
Oratorzy zachwycali piękną, potoczystą polszczyzną, starannością i szczegółowością tematu wypowiedzi, wyrazistym przekazem scenicznym.
Nie dziwi więc werdykt jury: 7 pierwszych nagród!
Oto laureaci i tytuły wygłoszonych oracji:
- Wiktoria Wójcik ze SP im. M. Curie Skłodowskiej w Zawieprzycach - ,,Tu, gdzie biegała Marysia Skłodowska”
- Oliwia Gańska z Gimnazjum nr 1 im. Króla B. Chrobrego w Łęcznej - ,,Kapliczka Matki Bożej w Nadrybiu ”
- Julia Pawlak z Gimnazjum nr 1 im. Króla B. Chrobrego w Łęcznej - ,,Krzyż wotywny przy ulicy Świętoduskiej”
- Oliwia Wójcik z Gimnazjum nr 1 im. Króla B. Chrobrego w Łęcznej - ,,Stary cmentarz w Dratowie”
- Filip Drożyński z ZS im K.K. Jagiellończyka w Łęcznej - ,,Oddajcie to, co nasze”
- Kamil Sowiński z ZS im K.K. Jagiellończyka w Łęcznej - ,,Balsaminka”
- Dominika Matyjaszczyk z ZS nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie - ,,Zawieprzyce – urok, tajemnica".
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej nagrodziła wszystkich uczestników turnieju książkami na temat polskich zabytków oraz gadżetami tj. (książki, komplety folderów, mapy, opaski odblaskowe, breloczki, smycze, linijki, długopisy, gry, karty) ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Urząd Miejski w Łęcznej, Urzędy Gmin w Ludwinie i Spiczynie.
Wydawnictwa albumowe dla 3 zwycięzców - ,, Leksykon zabytków architektury Lubelszczyzny i Podkarpacia autorstwa Jana Babickiego ufundował Urząd Miejski w Łęcznej, Urzędy Gmin w Ludwinie i Spiczynie. Serdecznie dziękujemy!
Obecni na uroczystości nauczyciele oraz oratorzy wybrali temat V Turnieju Mowy Polskiej. W2016 roku usłyszymy opowieści o wybitnych mieszkańcach naszej „małej ojczyzny”.
Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych