Życzenia Świąteczne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczne jako jedyna biblioteka w powiecie zajmuje się prowadzeniem wypożyczeń międzybibliotecznych z naukowych bibliotek lubelskich (UMCS, KUL, WBP), Biblioteki Narodowej, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Książnicy Podlaskiej i innych.Regulamin
wypożyczalni międzybibliotecznej
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej


§ 1 Postanowienia wstępne
1. Prawo do korzystania z wypożyczalni międzybibliotecznej mają użytkownicy posiadający elektroniczne konto biblioteczne w PBP w Łęcznej i nie mający zaległości
w Bibliotece.
2. Wypożyczalnia międzybiblioteczna sprowadza z bibliotek krajowych książki
oraz inne materiały, których nie posiada Biblioteka ani inna biblioteka w Łęcznej.

§ 2 Zasady korzystania
1. Składane zamówienia powinny zawierać dokładne dane bibliograficzne zamawianej pozycji.
2. Jednorazowo użytkownik może złożyć zamówienie na 2 publikacje.
3. Kolejne publikacje można zamawiać po zwróceniu wcześniej wypożyczonych.
4. Użytkownicy, którzy nie wykorzystali zamówionych materiałów bez podania istotnej przyczyny lub nie zwrócili książek w wyznaczonym terminie, nie mogą składać zamówień ponownie.
5. Z materiałów sprowadzonych drogą wypożyczenia międzybibliotecznego można korzystać (zgodnie z wymogami bibliotek wypożyczających) wyłącznie w czytelni Biblioteki, w terminie określonym przez bibliotekę wypożyczającą.
6. W wyjątkowych sytuacjach Biblioteka może żądać zwrotu zbiorów
przed upływem terminu wypożyczenia.
7. Wypożyczeniu międzybibliotecznemu nie podlegają:
a) zbiory specjalne (grafika, kartografia, muzykalia, rękopisy, stare druki);
b) egzemplarze wchodzące w skład księgozbiorów podręcznych czytelni i pracowni;
c) zbiory z uniwersyteckich bibliotek zakładowych;
d) wydawnictwa bibliograficzne, encyklopedyczne, słownikowe, informacyjne;
e) gazety i czasopisma, kopie artykułów z czasopism;
f) książki wydane przed rokiem 1961;
g) dzieła rzadkie i kosztowne oraz dzieła bogato ilustrowane, z dużą ilością tablic
i map;
h) materiały stanowiące narodowy zasób biblioteczny;
i) druki w języku polskim wydane za granicą;
j) wydawnictwa wielotomowe (w całości, bądź poszczególne tomy);
k) materiały w dużym formacie.
8. Za jednorazowe wypożyczenie międzybiblioteczne wprowadza się zryczałtowaną opłatę w wysokości 8,00 zł (słownie: osiem zł).
9. Ze zryczałtowanej opłaty są zwolnieni pracownicy bibliotek publicznych z terenu powiatu łęczyńskiego.

§ 3 Postanowienia końcowe
1. Użytkownik nie stosujący się do niniejszego Regulaminu może być czasowo,
a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe pozbawiony prawa korzystania
z wypożyczalni międzybibliotecznej. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.
Geoportal
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych