Życzenia Świąteczne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Regulamin PBP w Łęcznej

REGULAMIN
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŁĘCZNEJ


§ 1. Postanowienia wstępne
1. Regulamin określa zasady korzystania z Biblioteki.
2. Biblioteka udostępnia zbiory:
a) w wypożyczalni,
b) w czytelni.
3. Biblioteka oferuje usługi:
a) centrum informacyjnego,
b) wypożyczalni międzybibliotecznej,
c) kulturalno-oświatowe.

§ 2. Zasady korzystania z Biblioteki
1. Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki mają przede wszystkim mieszkańcy powiatu łęczyńskiego.
2. Korzystanie ze zbiorów i usług Biblioteki jest bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Opłaty są pobierane za:
a) zniszczone bądź zgubione zbiory biblioteczne – w formie ekwiwalentu pieniężnego lub identycznego zbioru bibliotecznego,
b) upomnienia wysłane do użytkownika – w formie pisemnej/telefonicznej,
c) wydanie duplikatu karty bibliotecznej,
d) wypożyczenia międzybiblioteczne,
e) usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne.
4. Za dokonaną wpłatę przez użytkownika wydaje się pokwitowanie.
5. W Bibliotece obowiązuje:
a) kulturalne zachowanie, odpowiadające powadze instytucji,
b) zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających, palenia tytoniu,
c) zakaz spożywania posiłków i napojów z wyłączeniem imprez kulturalno-oświatowych,
d) zakaz używania telefonów komórkowych,
e) zakaz wchodzenia między regały z torbami, plecakami, siatkami itp.

§ 3. Postanowienia końcowe
1. Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe pozbawiony przywileju korzystania z Biblioteki. Decyzję podejmuje dyrektor Biblioteki.
2. Rozstrzyganie problemów szczegółowych, nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu należy do kompetencji dyrektora Biblioteki.

Geoportal
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków