Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Działalność kulturalno-oświatowa

2012-12-06 15:30:56

Książnica inspiruje działalność oświatowo-kulturalną powiatu.
Z duża przyjemnością przyjmujemy zaproszenia do prac w komisjach konkursowych oraz do udziału w imprezach kulturalno-oświatowych na terenie całego pow. łęczyńskiego.
Powiatowa Biblioteka Publiczna proponuje atrakcyjne formy upowszechniania czytelnictwa wśród mieszkańców pow. łęczyńskiego.
Dla młodych adeptów sztuki dziennikarskiej w 2004 r. zostały zorganizowane warsztaty na temat „Jak powstaje gazeta”.
Od 2003 r. Biblioteka organizuje cykl spotkań pod hasłem „Czy ich znamy?”. Prezentują one ludzi sztuki i nauki związanych z terenem działania biblioteki. Adresatami są wszyscy czytelnicy PBP, różnorodna tematyka pozwalała zaspokoić zainteresowania różnych grup czytelniczych.
W ramach cyklu promowaliśmy książki: „Powiat Łęczyński – monografia krajoznawcza”, „Właściciele dóbr Łęczna w latach 1800-1944”, „Studia z dziejów ziemian 1795-1944”, „Wybraliśmy Bogdankę”, „Bohaterowie Halemby”, „Legendy ziemi łęczyńskiej”, tomik poezji i prozy „Niepełnosprawność w moich oczach”, tomik poezji „Niewenecja”, „Do przyjaciela”, lokalnych twórców sztuki i literatury oraz działalność Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, PLAMY. Zorganizowaliśmy podsumowanie i rozstrzygnięcie dwóch edycji konkursu „Niepełnosprawność w moich oczach”, „Pamięć przeszłości”.
W 2009 r. rozpoczęliśmy współpracę w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Pierwsze spotkanie poświecone „Mojej ukochanej książce o miłości” zgromadziło miłośników literatury i wieloletnich czytelników biblioteki.
Organizujemy wystawy pokonkursowe („Myśląc Ojczyzna…”, „Jan Paweł II - przyjaciel dzieci”), prezentujące sylwetki twórców literatury, poświęcone rocznicom wydarzeń historycznych, okolicznościowe, prezentujące nowości zakupione do biblioteki.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www