Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zadania

Do zadań Powiatowej Biblioteki Powiatowej w Łęcznej należy m.in.:

  • sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne na terenie powiatu zadań określonych ustawą o bibliotekach,
  • udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,
  • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowanie bibliografii regionalnej,
  • gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o regionie,
  • prowadzenie wymiany międzybibliotecznej.