Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zadania

Do zadań Powiatowej Biblioteki Powiatowej w Łęcznej należy m.in.:

  • sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne na terenie powiatu zadań określonych ustawą o bibliotekach,

  • udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,

  • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowanie bibliografii regionalnej,

  • gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o regionie,

  • prowadzenie wymiany międzybibliotecznej.

 

Logo, trzy karty katalogowe niebieska, zielona, żółta, napis mak+ katalog online.

Logotyp - czarno-szary napis Academica wypożyczalnia z ukośną czerwoną kreską.

Grafika, trzy książki zielona, niebieska, różowa, napis "zaproponuj książkę".

Grafika, kolorowa mapa powiatu łęczyńskiego z napisem biblioteki publiczne powiatu łęczyńskiego.

Logo, napis SBP Koło Łęczna.

Logo portalu społecznościowego facebook, niebieski kwadrat z białą literą f.

Biuletyn Informacji Publicznej