Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wsparcie instrukcyjno-metodyczne

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej zgodnie z art. 20, ust. 1, pkt. 4, 5 Ustawy o bibliotekach sprawuje nadzór merytoryczny na 6 bibliotekami publicznymi powiatu łęczyńskiego i 14 filiami.
Działalność instrukcyjno-metodyczna i szkoleniowa na rzecz bibliotek gminnych skupia się na:
• Udzielaniu pomocy merytorycznej.
• Rozpowszechnianiu aktualnych informacji o zmianach w przepisach prawa dotyczącego bibliotek.
• Udziale w selekcjach i skontrach zbiorów bibliotek gminnych.
• Komputeryzacji bibliotek publicznych powiatu łęczyńskiego.
• Koordynacji „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.
• Pomocy w doskonaleniu warsztatu bibliotecznego - szkolenia w zakresie:
- kierunków pracy sieci bibliotek powiatu łęczyńskiego,
- prawidłowego prowadzenia dokumentacji bibliotecznej,
- półrocznej i rocznej pracy bibliotek publicznych powiatu łęczyńskiego,
- gromadzenia, formalnego i rzeczowego opracowania zbiorów (książek, regionaliów, zbiorów specjalnych, dokumentów życia społecznego),
- komputeryzacji zbiorów.
• Udziale w życiu kulturalnym bibliotek na terenie powiatu.