Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Raport o stanie zapewnienia dostępności

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

                                         Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna

Numer identyfikacyjny REGON

43122839900000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

biblioteka@powiatleczynski.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

biblioteka@powiatleczynski.pl

Telefon kontaktowy

815315348

Data

2021-03-26

Miejscowość

Łęczna

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo

WOJ. LUBELSKIE

Powiat

Powiat łęczyński

Gmina

Łęczna (miasto)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

1

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

[ X ] TAK

 1. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

[ X ] TAK

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[ X ] NIE

 1. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

[ X ] TAK

 1. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[ X ] NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Biblioteka zajmuje jedno pomieszczenie na parterze budynku przy ul. Staszica 9 w Łęcznej. Do lokalu prowadzi jedno wejście.

Przy wejściu do budynku jest podjazd ułatwiający osobom niepełnosprawnym wejście do biblioteki.

Na parkingu przed budynkiem, w którym mieści się biblioteka wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Na szklanych drzwiach wejściowych wprowadzono kontrastowe oznaczenia.

Przy wejściu znajduje się dzwonek sygnalizacyjny dla osób niepełnosprawnych, w razie konieczności pracownicy wychodzą do użytkownika.

W bibliotece nie ma toalety. W budynku, w którym znajduje się biblioteka jest toaleta dla niepełnosprawnych i platforma dla wózków inwalidzkich.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron:                                                   1

Liczba aplikacji:                                               0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

ID a11y-url                                         www.biblioteka.powiatleczynski.pl

ID a11y-status                                    [ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie                  2020-05-07

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron:                                                    0

Liczba aplikacji:                                               0

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Część plików nie jest dostępnych cyfrowo. Nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
 1. Kontakt telefoniczny                                                                                             [ X ] TAK
 2. Kontakt korespondencyjny                                                                                   [ X ] TAK
 3. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych        [ X ] TAK
 4. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych   [ X ] NIE
 5. Przesyłanie faksów                                                                                               [ X ] NIE
 6. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE
 7. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty                                         [ X ] NIE
 8. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)                               [ X ] NIE
      2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na
          podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

1

 1. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
 1. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[ X ] TAK

 1. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[ X ] NIE

 1. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[ X ] TAK

 1. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

[ X ] NIE

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

[ X ] NIE

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

[ X ] NIE

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

[ X ] NIE

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Logo, trzy karty katalogowe niebieska, zielona, żółta, napis mak+ katalog online.

Logotyp - czarno-szary napis Academica wypożyczalnia z ukośną czerwoną kreską.

Grafika, trzy książki zielona, niebieska, różowa, napis "zaproponuj książkę".

Grafika, kolorowa mapa powiatu łęczyńskiego z napisem biblioteki publiczne powiatu łęczyńskiego.

Logo, napis SBP Koło Łęczna.

Logo portalu społecznościowego facebook, niebieski kwadrat z białą literą f.

Biuletyn Informacji Publicznej