Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej została powołana Uchwałą Nr XII/63/99 Rady Powiatu Łęczyńskieo z dnia 28 października 1999 r. Uroczyste otwarcie nastąpiło 28 października 2000 r.

Podstawę prawną działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej stanowią:

  • ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (z późn. zm.),
  • ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (z późn. zm.).

Szczegółowe zadania i organizację Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej określa Statut oraz Regulamin Organizacyjny, zatwierdzony przez Dyrektora PBP. Zasady udostępniania zbiorów, prawa i obowiązki użytkowników zawarte są w Regulaminie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej.

Pierwszą siedzibą powiatowej instytucji kultury był budynek Starostwa Powiatowego w Łęcznej. Następnie przez 5 lat mieściła się w sąsiednim gmachu należącym do Organizatora (w dawnym budynku Progobexu, na pierwszym piętrze).
Obecnie siedziba Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej znajduje się na ul. Staszica 9 (obok Netto).

Logo, trzy karty katalogowe niebieska, zielona, żółta, napis mak+ katalog online.

Logotyp - czarno-szary napis Academica wypożyczalnia z ukośną czerwoną kreską.

Grafika, trzy książki zielona, niebieska, różowa, napis "zaproponuj książkę".

Grafika, kolorowa mapa powiatu łęczyńskiego z napisem biblioteki publiczne powiatu łęczyńskiego.

Logo, napis SBP Koło Łęczna.

Logo portalu społecznościowego facebook, niebieski kwadrat z białą literą f.

Biuletyn Informacji Publicznej