Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wsparcie instrukcyjno-metodyczne

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej zgodnie z art. 20, ust. 1, pkt. 4, 5 Ustawy o bibliotekach sprawuje nadzór merytoryczny na 6 bibliotekami publicznymi powiatu łęczyńskiego i 14 filiami.
Działalność instrukcyjno-metodyczna i szkoleniowa na rzecz bibliotek gminnych skupia się na:
• Udzielaniu pomocy merytorycznej.
• Rozpowszechnianiu aktualnych informacji o zmianach w przepisach prawa dotyczącego bibliotek.
• Udziale w selekcjach i skontrach zbiorów bibliotek gminnych.
• Komputeryzacji bibliotek publicznych powiatu łęczyńskiego.
• Koordynacji „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.
• Pomocy w doskonaleniu warsztatu bibliotecznego - szkolenia w zakresie:
- kierunków pracy sieci bibliotek powiatu łęczyńskiego,
- prawidłowego prowadzenia dokumentacji bibliotecznej,
- półrocznej i rocznej pracy bibliotek publicznych powiatu łęczyńskiego,
- gromadzenia, formalnego i rzeczowego opracowania zbiorów (książek, regionaliów, zbiorów specjalnych, dokumentów życia społecznego),
- komputeryzacji procesów bibliotecznych.
• Udziale w życiu kulturalnym bibliotek na terenie powiatu.

Logo, trzy karty katalogowe niebieska, zielona, żółta, napis mak+ katalog online.

Logotyp - czarno-szary napis Academica wypożyczalnia z ukośną czerwoną kreską.

Grafika, trzy książki zielona, niebieska, różowa, napis "zaproponuj książkę".

Grafika, mapa powiatu łęczyńskiego z napisem biblioteki publiczne powiatu łęczyńskiego.

Logo, napis SBP Koło Łęczna.

Logo portalu społecznościowego facebook, niebieski kwadrat z białą literą f.